dr hab. Magdalena Mosionek-Schweda

Opublikowano 26 stycznia 2021 roku

Wniosek: 22 grudnia 2020 r.

Autoreferat: wersja polska

Komisja habilitacyjna:

  • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Recenzent: dr hab. Katarzyna Ewa Kuziak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Recenzent: dr hab. Katarzyna Izabela Perez – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Recenzent: prof. dr hab. Dorota Maria Witkowska – Uniwersytet Łódzki
  • Recenzent: dr hab. Małgorzata Anna Janicka - Uniwersytet Łódzki
  • Członek komisji: dr hab. Leszek Pawłowicz – Uniwersytet Gdański
  • Sekretarz komisji: dr hab. Ewa Majerowska – Uniwersytet GdańskiRecenzje:Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 22 grudnia 2020 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Dyscypliny Ekonomia i finanse UG: 21 stycznia 2021 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Komisji habilitacyjnej zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: 6 grudnia 2021 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 20 stycznia 2022 r.