dr hab. Joanna Kuczewska

Opublikowano 17 października 2020 roku

Wniosek: 11 maja 2020 r.

Autoreferat: wersja polska

Komisja habilitacyjna:

  • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Recenzent: dr hab. Bogusław Plawgo – Uniwersytet w Białymstoku
  • Recenzent: dr hab. Danuta Kisperska-Moroń – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Recenzent: dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Bieliński - profesor emeritus
  • Członek komisji: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki – Uniwersytet Gdański
  • Sekretarz komisji: dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek – Uniwersytet GdańskiRecenzje:Harmonogram postępowania habilitacyjnego
:

Wszczęcie postępowania: 14 maja 2020 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Dyscypliny Ekonomia i finanse UG: 27 maja 2020 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 22 października 2020 r.

Uchwała Komisji habilitacyjnej zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: 23 lutego 2021 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 18 marca 2021 r.