dr Sebastian Susmarski

Opublikowano 21 maja 2020 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 25 kwietnia 2019 r.

Autoreferat: wersja polska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Jarosław Waśniewski - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Iga Rudawska - Uniwersytet Szczeciński (recenzent)
  • prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (recenzent)
  • prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Monika Dobska - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (członek komisji)
  • prof. dr hab. Ryszard Wierzba - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 26 kwietnia 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Zarządzania UG: 27 czerwca 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 10 września 2019 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 21 maja 2020 r.