dr hab. Ernest Czermański

Opublikowano 24 maja 2019 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 16 kwietnia 2019 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Marek Ratajczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Dariusz Tłoczyński - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (recenzent)
  • prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (recenzent)
  • prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Adam Przybyłowski - Uniwersytet Morski w Gdyni (członek komisji)
  • dr hab. Jacek Zaucha - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 16 kwietnia 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 23 maja 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 11 czerwca 2019 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego:
5 grudnia 2019 r.