dr hab. Anna Golejewska

Opublikowano 24 maja 2019 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 11 kwietnia 2019 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Marian Gorynia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Sylwia Pangsy-Kania - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Marzenna Weresa - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (recenzent)
  • prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (recenzent)
  • dr hab. Aleksandra Koźlak - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Arkadiusz Świadek - Uniwersytet Zielonogórski (członek komisji)
  • prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 15 kwietnia 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 23 maja 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 11 czerwca 2019 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego:
5 grudnia 2019 r.