dr hab. Marcin Wołek

Opublikowano 24 maja 2019 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 19 marca 2019 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski - Uniwersytet Zielonogórski (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Przemysław Borkowski - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Elżbieta Załoga - Uniwersytet Szczeciński (recenzent)
  • prof. dr hab. Wanda Gaczek - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (recenzent)
  • dr hab. Monika Bąk - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Urszula Motowidlak - Uniwersytet Łódzki (członek komisji)
  • prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 19 marca 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 23 maja 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 11 czerwca 2019 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego:
5 grudnia 2019 r.