dr Aneta Sokół

Opublikowano 02 marca 2019 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 20 stycznia 2019 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Marek Ratajczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Joanna Bednarz - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • dr hab. Monika Murzyn-Kupisz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (recenzent)
  • prof. dr hab. Jerzy Kleer - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (recenzent)
  • prof. dr hab. Ewa Oziewicz - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Kamil Zawadzki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (członek komisji)
  • dr hab. Leszek Czerwonka - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 23 stycznia 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 28 lutego 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 9 kwietnia 2019 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 21 maja 2020 r.