dr Maciej Meyer

Opublikowano 02 stycznia 2019 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 11 października 2018 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. Andrzej Wojtyna - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Beata Majecka - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • dr hab. Łukasz Hardt - Uniwersytet Warszawski (recenzent)
  • prof. Janina Godłów-Legiędź - Uniwersytet Łódzki (recenzent)
  • dr hab. Teresa Kamińska - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Katarzyna Szarzec - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (członek komisji)
  • prof. Andrzej Stępniak - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego
:

Wszczęcie postępowania: 12 października 2018 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 22 listopada 2018 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 11 grudnia 2018 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 25 kwietnia 2019 r.