dr hab. Tomasz Brodzicki

Opublikowano 04 maja 2017 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 3 kwietnia 2017 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Adam Budnikowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Przemysław Borkowski - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Stanisław Wydymus - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (recenzent)
  • prof. dr hab. Sławomir Bukowski - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (recenzent)
  • dr hab. Dariusz Filar - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Małgorzata Domiter - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (członek komisji)
  • prof. dr hab. Jan Burnewicz - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego
:

Wszczęcie postępowania: 5 kwietnia 2017 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 20 kwietnia 2017 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 16 maja 2017 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 16 listopada 2017 r.