dr hab. Ryszard Miler

Opublikowano 29 marca 2016 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 3 marca 2016 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Witold Jurek - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Andrzej Letkiewicz - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski - Akademia Morska w Gdyni (recenzent)
  • prof. dr hab. Elżbieta Załoga - Uniwersytet Szczeciński (recenzent)
  • prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • prof. dr hab. Andrzej Makowski - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (członek komisji)
  • dr hab. Hanna Klimek - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego
:

Wszczęcie postępowania: 4 marca 2016 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 24 marca 2016 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 12 kwietnia 2016 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 20 października 2016 r.