dr Dariusz Tłoczyński

Opublikowano 29 marca 2016 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 11 stycznia 2016 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Czesław Domański - Uniwersytet Łódzki (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Przemysław Borkowski - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (recenzent)
  • dr hab. Joanna Hawlena - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (recenzent)
  • prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • prof. dr hab. Elżbieta Załoga - Uniwersytet Szczeciński (członek komisji)
  • dr hab. Henryk Ćwikliński - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego
:

Wszczęcie postępowania: 2 lutego 2016 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 24 marca 2016 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 12 kwietnia 2016 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 22 września 2016