dr hab. Beata Majecka

Opublikowano 03 lipca 2015 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 29 kwietnia 2015 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Czesław Domański - Uniwersytet Łódzki (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Hanna Klimek - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Adam Noga - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (recenzent)
  • prof. dr hab. Marian Gorynia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (recenzent)
  • prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • prof. dr hab. Bogusław Fiedor - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (członek komisji)
  • prof. dr hab. Janusz Żurek - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 4 maja 2015 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 18 czerwca 2015 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 15 września 2015 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 25 lutego 2016 r.