PhD thesis defense

Posted on 2022-03-30

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 13.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr Beaty SZYMANOWSKIEJna temat: „Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności portów morskich ze szczególnym uwzględnieniem portu w Gdyni”


 Promotor:

 • dr hab. Hanna Klimek
  Uniwersytet Gdański


Promotor pomocniczy:

 • dr Janusz Dąbrowski
  Uniwersytet Gdański

 

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Elżbieta Załoga
  Uniwersytet Szczeciński

 • dr hab. Marek Grzybowski
  Bydgoska Szkoła Wyższa

 • dr hab. Ryszard Miler
  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.balicka@ug.edu.pl do dnia 10 kwietnia 2022 r.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, ul. Armii Krajowej 110.

Rozprawa doktorska, recenzje oraz streszczenie dysertacji zostały również opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.