MSc Maciej Goniszewski

Posted on 2022-03-08

Initiation of PhD conferment procedure: April 25th, 2019

The title of PhD thesis: Wpływ zagranicznych banków na przebieg globalnego kryzysu finansowego w wybranych krajach goszczących Unii Europejskiej

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Finances
Area of studies: Social studies

Supervisor: Leszek Pawłowicz, Associate Professor

Auxiliary supervisor: Karol Śledzik, PhD

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: June 30th, 2022

Summary: Polish version, English version

Reviews:


Announcement of the public PhD thesis defense: July 18th, 2022

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: