MSc Agnieszka Wentk

Posted on 2021-11-12

Initiation of PhD conferment procedure:

The title of PhD thesis: Wyzwania strategiczne przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu pasażerskiego w kontekście uwarunkowań środowiskowych wynikających z polityki Unii Europejskiej

Field of studies: The field of social sciences
Discipline: Economics and Finance


Supervisor: Andrzej Letkiewicz, Associate Professor

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: