MSc Ewa Boryczko

Posted on 2021-07-22

Initiation of PhD conferment procedure: June 28th, 2021

The title of PhD thesis: Zielone zamówienia publiczne w obszarze robót budowlanych jako instrument wsparcia polityki zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego

Field of studies: The field of social sciences
Discipline: Economics and Finance


Supervisor: Sylwia Pangsy-Kania, Associate Professor

Auxiliary supervisor: Elżbieta Adamowicz, PhD

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: