Andrzej Reszke, MSc Eng.

Posted on 2021-06-23

Initiation of PhD conferment procedure: January 31st, 2019

The title of PhD thesis: Ocena wpływu stygmatyzacji technologicznej na wartość nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie wybranych lokalizacji

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Dariusz Trojanowski, Associate Professor

Auxiliary supervisor: Arkadiusz Kozłowski, PhD

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: