Krzysztof Krzywdziński, PhD

Posted on 2021-01-22

Initiation of PhD conferment procedure: November 29th, 2018

The title of PhD thesis: Własność państwowa i jej implikacje dla akcjonariuszy spółek elektroenergetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Finance
Area of studies: Social studies

Supervisor: Professor Magdalena Jerzemowska

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: April 22nd, 2021

Summary: Polish version, English version

Reviews:


Announcement of the public PhD thesis defense: May 20th, 2021

Acceptance of the public PhD thesis defense: May 20th, 2021

Awarding the degree of doctor in economics: May 20th, 2021