Grzegorz Waszkiewicz, PhD

Posted on 2019-12-21

Initiation of PhD conferment procedure: April 14th, 2011
(PhD conferment procedure run according to the legislation of the Act on academic degrees and academic title and degrees and title in art before October 1st, 2013)

The title of PhD thesis: Uwarunkowania minimalizacji ryzyka inwestowania na polskim rynku obsługi długu publicznego. Wykorzystania doświadczeń krajów iberyjskich

Supervisor: Henryk Ćwikliński, Associate Professor

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: April 11th, 2013

Announcement of the public PhD thesis defense: April 26th, 2013

Acceptance of the public PhD thesis defense: April 26th, 2013

Awarding the degree of doctor in economics: May 9th, 2013