Aleksandra Gus-Puszczewicz, PhD

Posted on 2019-06-30

Initiation of PhD conferment procedure: October 13th, 2011
(PhD conferment procedure run according to the legislation of the Act on academic degrees and academic title and degrees and title in art before October 1st, 2013)

The title of PhD thesis: Kompleksowe zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych w świetle idei zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego

Supervisor: Professor Krystyna Wojewódzka-Król

Reviewers:


Reviews:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: February 24th, 2022

Summary: Polish version, English version

Announcement of the public PhD thesis defense: March 10th, 2022

Acceptance of the public PhD thesis defense: March 10th, 2022

Awarding the degree of doctor in economics: March 24th, 2022