MSc Justyna Bednarz-Szymak

Posted on 2019-05-09

Initiation of PhD conferment procedure: April 25th, 2019

The title of PhD thesis: Ocena ryzyka w projektach infrastrukturalnych realizowanych w procedurze zamówień publicznych w Polsce

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Przemysław Borkowski, Associate Professor

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: