MSc Tomasz Adamkiewicz

Posted on 2019-05-09

Initiation of PhD conferment procedure: April 25th, 2019

The title of PhD thesis: Konkurencja i współpraca organizatorów usług na rynku transportu miejskiego i regionalnego na przykładzie województwa pomorskiego

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Professor Olgierd Wyszomirski

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary: Polish version, English version

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: