MSc Olesia Iefremova

Posted on 2019-04-04

Initiation of PhD conferment procedure: March 28th, 2019

The title of PhD thesis: Kształtowanie pozycji konkurencyjnej przewoźnika sieciowego na polskim rynku usług transportu lotniczego na przykładzie Lufthansa AG

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Dariusz Tłoczyński, Associate Professor

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary: Polish version, English version

Reviews:


Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: