Agata Ludwiczak, PhD

Posted on 2019-02-01

Initiation of PhD conferment procedure: January 31st, 2019

The title of PhD thesis: Wspieranie z funduszy UE ponadgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w obszarze Południowego Bałtyku w latach 2007-2013 przez program współpracy transgranicznej Południowy Bałtyk

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Professor Jacek Zaucha

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: January 20th, 2022

Summary: Polish version, English version

Reviews:


Announcement of the public PhD thesis defense: February 28th, 2022

Acceptance of the public PhD thesis defense: February 28th, 2022

Awarding the degree of doctor in economics: March 24th, 2022