Krzysztof Grablewski, PhD

Posted on 2019-02-01

Initiation of PhD conferment procedure: January 31st, 2019

The title of PhD thesis: Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Krystyna Gawlikowska-Heuckel, Associate Professor

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: June 18th, 2020

Summary: Polish version, English version

Reviews:


Announcement of the public PhD thesis defense: July 2nd, 2020

Acceptance of the public PhD thesis defense: July 2nd, 2020

Awarding the degree of doctor in economics: July 9th, 2020