Krzysztof Borkowski, PhD

Posted on 2018-06-25

Initiation of PhD conferment procedure: June 21st, 2018

The title of PhD thesis: Bariery rozwoju mikroinstalacji w kontekście polityki energetycznej Polski z perspektywy przedsiębiorstw instalatorskich

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Henryk Ćwikliński, Associate Professor

Auxiliary supervisor: Grzegorz Szczodrowski, PhD

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: September 12th, 2019

Summary: Polish version, English version

Reviews:


Announcement of the public PhD thesis defense: September 18th, 2019

Acceptance of the public PhD thesis defense: September 18th, 2019

Awarding the degree of doctor: September 26th, 2019