Anna Sperska, PhD

Posted on 2018-04-19

Initiation of PhD conferment procedure: April 19th, 2018

The title of PhD thesis: Pomiar efektów działań marketingowo-sprzedażowych na rynku usług Business to Business. Implikacje dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw spedycyjnych

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Joanna Pietrzak, Associate Professor

Auxiliary supervisor: Tomasz Czuba, PhD

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: May 23rd, 2019

Summary: Polish version, English version

Reviews:


Announcement of the public PhD thesis defense: June 17th, 2019

Acceptance of the public PhD thesis defense: June 17th, 2019

Awarding the degree of doctor: June 27th, 2019