MSc Łukasz Guzek

Posted on 2017-12-15

Initiation of PhD conferment procedure: December 14th, 2017

The title of PhD thesis: Fiskalizacja w procesach formalizacji i standaryzacji systemów sprzedaży detalicznej. Studium sektora usług medycznych

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Professor Krzysztof Szałucki

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: