MSc Magdalena Potrykus-Czapp

Posted on 2017-06-22

Initiation of PhD conferment procedure: June 22nd, 2017

The title of PhD thesis: Bariery wejścia przedsiębiorstw branży budowlanej działających w Polsce na rynki krajów skandynawskich

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Dorota Simpson, Associate Professor

Auxiliary supervisor: Tomasz Michałowski, PhD

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: