Rafał Szyc, PhD

Posted on 2016-10-23

Initiation of PhD conferment procedure: October 20th, 2016

The title of PhD thesis: Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kościerskiego

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Professor Krystyna Wojewódzka-Król

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: April 30th, 2020

Summary: Polish version, English version

Reviews:


Announcement of the public PhD thesis defense: May 14th, 2020

Acceptance of the public PhD thesis defense: May 14th, 2020

Awarding the degree of doctor in economics: May 21st, 2020