Katarzyna Andruszkiewicz-Badura, PhD

Posted on 2016-10-23

Initiation of PhD conferment procedure: October 20th, 2016

The title of PhD thesis: Determinanty postępowania nabywców na rynku komercyjnych usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższego

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Anna Nikodemska-Wołowik, Associate Professor

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: April 25th, 2019

Summary: Polish version, English version

Reviews:


Announcement of the public PhD thesis defense: May 14th, 2019

Acceptance of the public PhD thesis defense: May 14th, 2019

Awarding the degree of doctor: May 23rd, 2019