MSc Violetta Wilusz

Posted on 2016-04-29

Initiation of PhD conferment procedure: March 24th, 2016

The title of PhD thesis: Systemy audytorskie organizatorów przewozów samochodowych w warunkach obowiązywania zasad interaktywnej polityki transportowej Polski

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Professor Krzysztof Szałucki

Auxiliary supervisor: Joanna Fryca-Knop, PhD

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: