Uchwała Nr 16/19/RDEif

 Uchwała Nr 16/19/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie wniosku dr Anny Fornalskiej-Skurczyńskiej o dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu GdańskiegoNa podstawie § 1 ust. 3 Zarządzenia nr 88/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego uchwala się, co następuje:


§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek dr Anny Fornalskiej-Skurczyńskiej o dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania tajnego

Uprawnionych obecnych: 21
Głosów ważnych: 21
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 20
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 1

 Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego