mgr Mohamad Alameddine

Opublikowano 24 listopada 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 listopada 2018 r.

Tytuł rozprawy: The competitiveness of the new southern silk container-railway part of the Belt and Road Initiative between China and Europe. Challenges and opportunities

Obszar wiedzy: obszar nauk społecznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych
Dyscyplina naukowa: ekonomia


Promotor: dr hab. Stanisław Miecznikowski

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: