mgr Łukasz Bogdański

Opublikowano 30 marca 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16 marca 2017 r.

Tytuł rozprawy: Zawodność rynku w świetle praktyki nieudanych fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polsce

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: