dr Maria Matusiewicz

Opublikowano 26 lutego 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 listopada 2015 r.

Tytuł rozprawy: Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta Gdańska

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 26 stycznia 2017 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 15 lutego 2017 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 15 lutego 2017 r.

Nadanie stopnia doktora: 23 lutego 2017 r.