mgr Gabriela Mieczkowska

Opublikowano 14 kwietnia 2015 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 12 grudnia 2013 r.

Tytuł rozprawy: The implementation of Islamic banking instruments into European banking system of Denmark and Luxemburg

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Marian Turek, prof. WSB

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: