PhD thesis defense

Posted on 2021-10-22

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 4 listopada 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr Joanny CZEREPKO


na temat: Uwarunkowania zakupów transgranicznych na przykładzie klientów z obwodu kaliningradzkiego”


Promotor:

  • dr hab. Kamila Migdał-Najman
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • dr hab. Jacek Batóg
    Uniwersytet Szczeciński

  • dr hab. Grażyna Dehnel
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.balicka@ug.edu.pl do dnia 2 listopada 2021 r.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, ul. Armii Krajowej 110.

Praca została wyłożona w Bazie Wiedzy UG.

Streszczenie dysertacji oraz recenzje zostały opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.