PhD thesis defense

Posted on 2018-10-26

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 30.10.2018 r. o godz. 11.00 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

 
mgr. Jakuba Dońskiego-Lesiuka
 

na temat: "Transport kolejowy w obsłudze logistycznej euroazjatyckiego obszaru gospodarczego"


         
Promotor:

  • prof. dr hab. Mirosław Chaberek
    Uniwersytet GdańskiRecenzenci:

  • dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG
    Uniwersytet Gdański

 

 
                                                                                                                    
Dziekan
dr hab. Monika Bąk, prof. UG
 

Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego
w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → potencjał naukowy → postępowania naukowe → przewody doktorskie