Economic Students Scientific Clubs Congress

Posted on 2017-05-16

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Kongres Ekonomicznych Kół Studenckich (KEKS)”, która po raz pierwszy odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego  naukowych w dniu 22 maja 2017 r. (poniedziałek) w godzinach 9:45-13:45 w sali nr 8. Celem organizowanego Kongresu jest rozwój naukowy studentów naszego Wydziału skupionych w kołach naukowych oraz tworzenie platformy wymiany poglądów oraz wiedzy z ekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Będzie to również doskonałą okazją do wzmocnienia obecności kół naukowych w środowisku akademickim.

W tym roku kongres organizują: Koło Naukowe „Konsylium”, Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych oraz Koło Naukowe Europejskie Forum Integracji. Mamy nadzieję, że kongres wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń Wydziału Ekonomicznego i zostanie życzliwie przez Państwa przyjęty. Do udziału w nim zapraszamy wraz ze studentami.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy (ekomsu@ug.edu.pl) lub telefoniczny (504457471) z dr. Michałem Suchankiem.

 

Program konferencji:


9:00 – 9:45

Rejestracja uczestników

9:45-10:00

Przywitanie gości

dr hab. Monika Bąk, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Ekonomicznego

10:00-11:30

Panel I: Zachowania ekonomiczne konsumentów i przedsiębiorców.

Moderatorzy: Sandra Grzenkowska, Hubert Pawłowski, Piotr Rohraff

Wystąpienia:

Badanie świadomości ekonomicznej Polaków, 
Paweł Łaz, Tomasz Nowicki, Paweł Paracki, Tomasz Rykaczewski

Bariery rozwoju telemedycyny w Polsce, 
Marta Holke, Marta Kniżewska, Hubert Pawłowski, Marek Ruciński

Make it on your own - czy outsourcing jest zawsze korzystny? Badanie zachowań trójmiejskich przedsiębiorstw, 
Agata Cukras, Katarzyna Godecka, Adam Opałka, Jakub Skurczyński

Ekonomiczna optymalizacja zaopatrzenia jako źródło oszczędności w przedsiębiorstwie gastronomicznym, 
Katarzyna Wachowicz, Arkadiusz Szpejna, Małgorzata Szczęśniak

11:30-11:45 

Przerwa kawowa

11:45-13:30

Panel II: Unia Europejska w nowym porządku globalnym

Moderatorzy: Anna Koralewska, Paulina Ziemnicka, Tomasz Rykaczewski

Wystąpienia:

Istota procesów pogłębienia integracji europejskiej w XXI w., 
Kacper Kozłowski Katalońska droga do niepodległości, Małgorzata Winiarska

Rola Turcji w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego, 
Katarzyna Rywak 

Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstw – w poszukiwaniu korzystnych rozwiązań na rynku europejskim,
Karolina Chamska, Grzegorz Ściński

Narzędzia Unii Europejskiej na rzecz równości płci, 
Kinga Starsierska

Energetyczne aspekty geopolitycznych wyzwań Unii Europejskiej, 
Tomasz Laskowicz

13:30- 13:45

 Podsumowanie

dr Magdalena Markiewicz, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem 

 

 

Z poważaniem,

Koło Naukowe „Konsylium”,

Koło Naukowe  Finansów Międzynarodowych,

Koło Naukowe  Europejskie Forum Integracji.