International conference 14th-15th of May 2015

Posted on 2015-03-27

 

W dniach 14-15 maja 2015 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta i Katedrą Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH), Uniwersytetem Warszawskim (Centrum Europejskim i Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW) i Uniwersytetem Gdańskim (Ośrodkiem Badań Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego UG) przy wsparciu ogólnoświatowej sieci Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (ECSA-World), Europejskiej Akademii Dyplomacji (EAD) i Fundacji Konrada Adenauera (KAS).

Tematyka konferencji obejmuje współczesne wyzwania społeczne, gospodarcze i polityczne związane z procesem integracji europejskiej w obliczu nowych przemian regionalnych i globalnych oraz ich wpływ na rozwój multi- i interdyscyplinarnego podejścia w ramach studiów europejskich.

Konferencja została objęta wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego a także patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto patronatu wydarzeniu udzieliły Związek Banków Polskich i Stowarzyszenie Top 500 Innovators.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Erasmus+, a także przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”.

Zapraszamy do zgłaszania udziału za pomocą elektronicznego formularza rejestracji na oficjalnej stronie konferencji
EuInteg: http://conference-euinteg2015.pecsa.edu.pl/

E-mail: biuro@pecsa.edu.pl, conference-euinteg2015@pecsa.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/stowarzyszeniepecsa

Strona www EuInteg 2015: http://conference-euinteg2015.pecsa.edu.pl/

Strona www PECSA: http://pecsa.edu.pl/