dr Elżbieta Babula

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

Członek wydziałowej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych

Kariera
 • 2011-          Adiunkt w Katedrze Mikroekonomii
 • 2002 -2010  Asystent w Katedrze Mikroekonomii
Wykształcenie
 • 2010 - doktor nauk ekonomicznych; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego; tytuł rozprawy: Zastosowanie modeli stochastycznych preferencji w teorii wyboru w warunkach ryzyka; promotor: prof. Teresa Kamińska
 • 2009 - mgr inż. matematyki; Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, specjalność: Matematyka finansowa
 • 2002 - mgr ekonomii; Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Publikacje

 

 1. T. Kamińska, E. Babula, Does the gravity model work as regards FDI?, Journal of Business and Policy Research, ISSN: 1449-387X (Print) and 1838-3742 (Online), Vol. 9, No 1, July 2014, Australia, p. 106-116
 2. E. Babula, L. Czerwonka (red.), Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Teoria - przykłady - zadania, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 2014
 3. E. Babula, A. Olechnowicz, Ekonomiczna vs. psychologiczna perspektywa oceny wpływu konsumpcji na dobrobyt indywidualny, Przegląd Zachodniopomorski, 2013, zeszyt 3, vol 2.
 4. E. Babula, A. Blajer-Gołębiewska, Innowacyjne metody w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych: pakiety matematyczne, [w:] Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesach kształtowania postaw przedsiębiorczych, red. W. Bizon, A. Poszewiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7865-163-5
 5. T. Kamińska, E. Babula (red.), Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, wyd. UG, Sopot 2013, ISBN 978-83-7865-140-6
 6. E. Babula, U. Mrzygłód, Economic Determinants of Happiness among European Nations, International Journal of Academic Research Part B, Vol. 5, No. 3, May 2013, ISSN: 2075-4124, s. 519-524, (DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-3/B.74).
 7. E. Babula, J. Korpysa, Reflection Effect in Stochastic Specification (Strong, CPT) of Pairwise Choice Under Risk, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, No. 1/2013, ISSN 0424 - 267 X, s. 219-234, (czasopismo z JCR, IF:0,247)
 8. Problems of Measurement of Welfare in the Context of Economic Growth, Quality of Life and Inequality, współautor: T. Kamińska “Actual Problems of Economics", Vol. 2, no. 10, 2012, pp. 91-99, ISSN 1993-6788
 9. Wybory z par decyzji w warunkach ryzyka według specyfikacji stochastycznej (Strong, RDEU), w: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach, red. S. Forlicz, wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 9-25, ISBN 978-83-7556-491-4
 10. Zastosowanie modelowania stochastycznego do analizy wyników badań eksperymentalnych w teorii wyboru w warunkach ryzyka, współautor: Anna Blajer-Gołębiewska, w: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Modelowanie zjawisk ekonomicznych. Elementy teorii. red. E. Panek, Wyd. UE w Poznaniu, Zeszyty Naukowe 211, Poznań 2011, ISSN 1689-7374, ISBN 978-83-7417-680-4, s. 5-17.
 11. What about Efficiency and Equity Dilemma in Poland’s Economy?, współautor: Teresa Kamińska, Marcin Brycz, Transormations in Business & Economics 2011, Vol. 10, No 2A, ISSN 1648-4460, s. 430-439.
 12. Modelowanie stochastyczne w teorii wyboru w warunkach ryzyka, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 20, 2011, ISSN: 1643-7772, s. 9-29.
 13. Badanie eksperymentalne zmienności decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka, w: Problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ISBN 978-83-7241-836-5, s. 30-44.
 14. Badanie eksperymentalne jako narzędzie badawcze w teorii wyboru w warunkach ryzyka, w: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, red. D. Kopycińska, wyd. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, ISBN 978-83-62355-74-7, s. 9-23.
 15. Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, wyd. Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ISBN: 978-83-7531-089-1, rozdziały:
  Zmiany framingu a skłonność do ubiegania się o poręczenia kredytowe, s. 52-64,
  Skłonność do podejmowania ryzyka a zasobność finansowa przedsiębiorstw, 
  s. 156-169,
  Korzystanie z instrumentów finansowych a faza rozwoju przedsiębiorstwa,
  s. 176-189.
 16. Modelowanie decyzji akcjonariuszy z uwzględnieniem asymetrii informacji, współautor: Anna Blajer - Gołębiewska, [w:] Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 18, Poznań 2010, ISSN: 1643-7772, s. 21-38.
 17. Interpretacja paradoksu Allaisa za pomocą modelu konfiguralnie ważonej użyteczności, współautor: Anna Blajer - Gołębiewska, [w:] Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, wyd. Print Group Daniel Krzanowski (Katedra Mikroekonomii US), Szczecin 2009, ISBN: 978-83-62355-02-0, s. 28-38.
 18. The application of game theory into the model of signaling, współautor: Anna Blajer-Gołębiewska, [w:] Competition of entities with reference to competition of the economy, pod red. T. Bernata, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, ISBN: 978-83-60903-84-,  s. 5-20.
 19. Wpływ informacji na zachowania podmiotów na rynkach akcji, współautor: Anna Blajer-Gołębiewska, [w:] Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, pod red. G. Maniak, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ISBN: 978-83-60903-58-2, s. 7 - 17.
 20. Subiektywne prawdopodobieństwo w modelach podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, współautor: Anna Blajer-Gołębiewska, [w:] Metody ilościowe w ekonomii, pod red. S. Forlicza, Wydawnictwo WSB, Poznań 2008, ISBN: 978-83-7205-271-1, s. 23 - 42.
 21. Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego, współautor: Małgorzata Zielenkiewicz, w: Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, wyd. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 18-29
 22. Modele stochastycznych preferencji w teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka,w: Modelowanie i prognozowanie gospodrarki narodowej. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007, ISSN 1732-1565, s. 221-236
 23. Game theory using for decision process modeling, współautor: Małgorzata Zielenkiewicz, w: Selected Issues in Contemporary Economic Theory and Practice. Series of Monographs: Macro & Microeconomics, case study, red. T. Bernat, wyd. PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60903-21-6, s. 97-108
 24.  Prosumpcja jako postawa konsumenta w gospodarce opartej na wiedzy, w: Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, red. T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7326-426-7, s. 108-115
 25. Ujęcie modelowe współczynnika skłonności do ryzyka, współautor: Przemysław Borkowski, w: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, red. A. Manikowski, A. Psyk, WN Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2007, ISBN 978-83-89069-50-4, s. 7-15
 26. Ekonomia matematyczna w zadaniach, Zbiór zadań pod red. T. Kamińskiej, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ISBN 83-7326-346-2, rozdziały 2 i 7
 27. Problemy związane z finansowaniem samorządów w Polsce, w: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. Jan Kaja, Krzysztof Piech, wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, ISBN 8373781471, s. 117-130
 28. Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncentracji kapitału w gospodarce światowej, współautor: Leszek Czerwonka, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. Danuta Kopycińska, wyd. Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2005, ISBN 8391748766, s. 291-298
 29. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, w: Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 2, red. Tomasz Bernat, wyd. Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2004, ISBN 8391925560, s. 57-71
 30. Wyzwania dla polityki konkurencji w gospodarce globalnej, w: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, ISBN 83-89069-66-0, s.39-45
 31. Fikcja decentralizacji, w: Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, pod red. J. Kaji, wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001, ISBN 83-88263-04-8, s. 241-253 

 

 

Zainteresowania
 • Teoria podejmowania decyzji
 • Modelowanie matematyczne w ekonomii
 • Metody ilościowe
 • Badania eksperymentalne w teorii wyboru
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • Wzrost gospodarczy i jakość życia
Inne
 • 2008 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe za monografię: "Efektywność gospodarki opartej na wiedzy"
 • Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego