Executive MBA UG 25 edycja

Kontakt: Sekretariat EMBA UG:

e-mail: mba@ug.edu.pl

tel. 725 994 477


 

Warunki rekrutacji:

Podstawą przyjęcia na studia jest dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Najlepsi kandydaci zostaną przyjęci w poczet słuchaczy na podstawie testu psychologicznego  i rozmowy kwalifikacyjnej online (w języku polskim i angielskim), uwzględniającej w szczególności zainteresowania i motywację kandydatów.

Rozmowy kwalifikacyjne (terminy do wyboru, decyduje kolejność zgłoszeń).

Dokumenty, po rejestracji w systemie IRK przyjmowane są  za pośrednictwem e-maila: mba@ug.edu.pl

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych) - podpisany skan
  2. Skan  dyplomu ukończonej uczelni (podpisany przez kandydata za zgodność z oryginałem) oraz inne posiadane certyfikaty i dyplomy.
  3. Fotografia w jpg.
  4. Skan zaświadczenie z pracy o co najmniej trzyletniej praktyce zawodowej wraz z  potwierdzeniem zajmowania stanowiska kierowniczego - jeśli takie stanowisko kandydat zajmuje.


Czas trwania Studiów:


Studia trwają 4 semestry i odbywają się w trybie zaocznym, w dwudniowych modułach weekendowych (sobota, niedziela) co drugi tydzień, w wyjątkowych sytuacjach co tydzień. W sytuacji przedłużającej się pandemii COVID-19 przewiduje się prowadzenie zajęć w formie online.

Rozpoczęcie studiów: październik 2021
Zakończenie studiów: wrzesień 2023


Opłaty:

I semestr - 11 750 zł.
II semestr - 11 750 zł.
III semestr - 11 750 zł.
IV semestr - 11 750 zł.

Łącznie: 47 000 zł

Ceny zawierają:

  • koszt studiów, materiałów, studiów przypadków
  • koszt testu psychologicznego

  • koszty uzyskanych na zakończenie studiów dyplomów i certyfikatów

  • koszt zagranicznych i krajowych sesji wyjazdowych (nie uwzględniają kosztów transportu do miejsca docelowego)