Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

 
  

Współpraca z J.J. Darboven

 

 

 

Dnia 23 stycznia 2020 r. w siedzibie firmy J.J. Darboven w Rumi odbyło się spotkanie, na którym podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Katedrą Zrównoważonych Procesów Rynkowych a spółką J.J. Darboven.  Celem współpracy jest przekazywanie i wymiana doświadczeń, myśli naukowej, wsparcie merytoryczne badań, konsultacji i szkoleń zarówno kadry naukowej, pracowników, jak i studentów, a w przyszłości realizacja wspólnych projektów.


 

 

 

 

 

Ponad 25 letnia obecność spółki J.J. Darboven z siedzibą w Rumi, poparta jest 150-letnim doświadczeniem i kulturą biznesową rodzinnej firmy matki z Hamburga. Spółka specjalizuje się w dystrybucji napojów gorących klasy premium, głównie wśród klientów biznesowych. Uzupełnieniem podstawowej działalności jest prowadzona Akademia Jeździecka, sklep dla klientów indywidualnych oraz niedawno uruchomiona palarnia kawy. Warto podkreślić, że działania prowadzone przez J.J. Darboven są zgodne z ideą zrównoważonegorozwoju i składają się spójną strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie połączenie naszej wiedzy naukowej i działań praktyki z pewnością zaowocuje udaną współpracą.

 

 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane instytucje, firmy,
podmioty zainteresowane szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem.