Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

 

 

             

 

Dr Renata Orłowska

 

 

Profil Pracownika

 

Dr Renata Orłowska jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studiowała również  na  HTW Berlin w ramach Programu TEMPUS. Na Uniwersytecie Gdańskim uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Ukończyła Podyplomowe Studia z Bankowości Uniwersalnej w Gdańskiej Akademii Bankowej i jest absolwentką podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim w kooperacji z Copenhagen Business School, University of Antwerp i HTW Berlin. Ukończyła również Executive Summer Study, The Entrepreneurship Education Colloquium  on Participant-Centered Learning Program na Harvard Business School w Boston w USA. 

 

 
   

Dr Renata Orłowska jest certyfikowanym tutorem akademickim.

Specjalizuje się w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki biznesu międzynarodowego, cykli koniunkturalnych,  organizacji międzynarodowych, MŚP,  luki rozwojowej i migracji międzynarodowej. Prowadzi zajęcia na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Zarządzania i Neofilologii.

W ramach współpracy międzyuczelnianych wykładała m.in. na University of Huddersfield w Wielkiej Brytanii, University of Zaragoza w Hiszpanii, University of Turku w Finlandii, HTW Berlin w Niemczech, University of Beira Interior  w Portugalii,  University of Kobe w Japonii oraz w Western Sydney University w Australii.

 

 

   

 

Dr Renata Orłowska systematycznie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, prowadzi badania naukowe wspólne z uniwersytetami zagranicznymi. Była stypendystką Konrad Adenauer Stiftung, jak również współinicjatorką promowania idei Fair Trade na Uniwersytecie Gdańskim. Jest koordynatorem projektów Erasmus KA 107 z Japonią, Australią i Jordanią na lata 2019-2022.

Dr Renata Orłowska jest opiekunem studenckiego Koła Naukowego Efektywnych Rozwiązań Rynkowych - EFERR.

Autorka licznych artykułów, komentarzy i recenzji z zakresu ekonomii międzynarodowej.

 

Kontakt: renata.orlowska@ug.edu.pl