Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

Najważniejsze obszary badawcze pracowników Katedry:

 • CSR i idea zrównoważonego rozwoju
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przedsiębiorczość rodzinna
 • tożsamość organizacji
 • zachowania konsumentów
 • rola mediów w kształtowaniu wizerunku
 • jakościowe badania marketingowe
 • ochrona własności intelektualnej
 • finanse zrównoważone
 • finansowanie społecznościowe (crowdfunding)
 • międzynarodowe rynki finansowe
 • finanse osobiste
 • polityka dywidend
 • ryzyko polityczne
 • międzynarodowe instrumenty finansowe
 • społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw
 • zachowania konsumpcyjne osób starszych
 • stabilność systemów emerytalnych
 • srebrna gospodarka i jej znaczenie dla rozwoju regionów
 • mobilność miejska, mobilność turystów
 • bezpieczeństwo łańcucha dostaw, bezpieczeństwo transportu
 • transport i spedycja w handlu międzynarodowym
 • ekonomika transportu
 • polityka transportowa