Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

 

 

                  

 

Dr Urszula Mrzygłód

 

 

Profil Pracownika

 

Urszula Mrzygłód posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych i jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Dr Mrzygłód ukończyła także studia magisterskie na kierunku psychologia na specjalności organizacja i zarządzanie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz ukończyła szereg szkoleń prowadzonych m.in. w Graduate School of Economics (Barcelona), Institute of World Economy (Kiel).

 

 
   

Na Wydziale Ekonomicznym prowadzi zajęcia między innymi z takich przedmiotów jak: finanse międzynarodowe (po polsku i angielsku), akademia Refinitiv, psychologia w ekonomii (po polsku i angielsku), psychologia w finansach, finanse osobiste (po angielsku). Dr Mrzygłód jest także odpowiedzialna za koordynowanie współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym a firmą Refinitiv. 

 

 

   

Jej prace zostały opublikowane między innymi w: Economics & Sociology, Econometrics (Ekonometria), Materiałach i Studiach Narodowego Banku Polskiego. W 2019 r. dr Mrzygłód ukończyła zespołowy projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki poświęcony wygładzaniu dywidend na wschodzących giełdowych rynkach akcji, którym kierowała.

 

Obszary badawcze:

  • finansowanie społecznościowe (crowdfunding), 
  • finanse osobiste, 
  • polityka dywidend, 
  • ryzyko polityczne, 
  • międzynarodowe instrumenty finansowe, 
  • procesy integracyjne na międzynarodowych rynkach finansowych.
 
 

Kontakt: urszula.mrzyglod@ug.edu.pl