Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

 

 

             

 

Dr Magdalena Jażdżewska-Gutta

 

 

Profil Pracownika

 

Dr Magdalena Jażdżewska-Gutta ukończyła studia magisterskie z ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2018 r. z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną „Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw”.

Na Wydziale Ekonomicznym UG prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu transportu, spedycji, logistyki, zarządzania w biznesie międzynarodowym oraz uwarunkowań kulturowych w biznesie. W ramach tej tematyki prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim dla studentów studiów I i II stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, a także dla słuchaczy studium podyplomowego International Business. W pracy dydaktycznej duży nacisk kładzie na zastosowanie metody case study.

 

 
   

Działalność naukowa dr Magdaleny Jażdżewskiej-Gutta jest związana z tematyką bezpieczeństwa transportu i łańcucha dostaw, a także problematyką transportu międzynarodowego i spedycji. W latach 2012-2014 kierowała projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. Problem niedoskonałości w obszarze bezpieczeństwa a funkcjonowanie międzynarodowych łańcuchów dostaw. W latach 2011-2018 zrealizowała również szereg mniejszych projektów badawczych w ramach projektów służących rozwojowi Młodych Naukowców na Wydziale Ekonomicznym UG.

Jest autorką ponad 20 publikacji w języku polskim i angielskim. Brała również udział w pracach zespołów przygotowujących ekspertyzy z zakresu handlu zagranicznego oraz transportu dla urzędów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wygłosiła również kilkanaście referatów na konferencjach naukowych, w tym na konferencjach międzynarodowych organizowanych przez Imperial College London, Hamburg University of Technology oraz University of Salento. 

Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej dr Magdalena Jażdżewska-Gutta aktywnie włącza się w zadania organizacyjne. Od 2016 r. jest zaangażowana w prace Komitetu Organizacyjnego, a od 2019 r. Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. 

 

 

   

 

Obszary badawcze:

  • bezpieczeństwo łańcucha dostaw, bezpieczeństwo transportu
  • transport i spedycja w handlu międzynarodowym
  • ekonomika transportu
  • polityka transportowa
  • mobilność miejska, mobilność turystów
 

Kontakt: m.gutta@ug.edu.pl