Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych


     

 

 

Dr hab. Krystyna Żołądkiewicz

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 Profil Pracownika

 

Krystyna Żołądkiewicz posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i jest zatrudniona na Wydziale Ekonomicznym na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia na UG na kierunku handel zagraniczny. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dawniej SGPiS).  Ukończyła Executive Summer Study, The Entrepreneurship Education Colloquium on Participant-Centered Learning Program na Harvard Business School w Bostonie, USA oraz na University of Maastricht, Niderlandia.

 
 
      

 

Prof. Żołądkiewicz ma 10-letnie doświadczenie w pracy w polskiej dyplomacji. Pracowała w Biurze Radcy Handlowego (BRH) Ambasady Polski w New Delhi, Indie i w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym (WEH) w Sydney Ambasady RP w Australii. 

Prof. Krystyna Żołądkiewicz pełniła przez dwie kadencje funkcję Prodziekana Wydziału Ekonomicznego (2008-2016). Od 2008 r. jest kierownikiem studiów International Business (IB) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Ekonomicznym. 

 

 

      

Specjalizuje się w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki biznesu międzynarodowego, polityki handlowej, regionalizacji, Światowej Organizacji Handlu (WTO), gospodarek Australii i Nowej Zelandii, MŚP i migracji międzynarodowej. Prowadzi zajęcia na Wydziale Ekonomicznym.

W ramach współpracy międzyuczelnianych wykładała m.in. na Cardiff University i University of Dundee w Wielkiej Brytanii, University of Genova we Włoszech, University of Zaragoza w Hiszpanii, University of Turku w Finlandii, University of Emden-Leer w Niemczech, Dublin University of Technology w Irlandii, ESSEC Business School we Francji, University of Beira Interior  w Portugalii,  University of Kobe w Japonii, Western Sydney University w Australii oraz University of Houston-Downtown w USA. Należy do Academy of International Business (AIB). Za swoje dokonania otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. 

Prof. Krystyna Żołądkiewicz systematycznie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, prowadzi badania naukowe wspólne z uniwersytetami zagranicznymi. Była koordynatorem programów Unii Europejskiej – TEMPUS oraz projektów Erasmus KA 107 z Japonią i Australią i jest koordynatorem programu Erasmus+ na Wydziale Ekonomicznym.

Autorka licznych publikacji naukowych, komentarzy i recenzji z zakresu ekonomii międzynarodowej i regionalizmu. 


Kontakt: krystyna.zoladkiewicz@ug.edu.pl