Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

 

 

              

 

Dr Katarzyna Osiecka-Brzeska

 

 

Profil Pracownika

 

Katarzyna Osiecka-Brzeska posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych i jest zatrudniona na Wydziale Ekonomicznym na stanowisku adiunkta Uniwersytetu Gdańskiego. Kształciła się na Uniwersytecie Gdańskim, zdobywając tytuł magistra ekonomii i licencjat socjologa. Ukończyła szereg szkoleń studiów podyplomowych, m.in. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w IT, Zarządzanie Projektami Informatycznymi. Posiada liczne certyfikaty z zarządzania projektami. Jest specjalistką ds. raportowania niefinansowego oraz członkiem Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

 

 
   

Na Wydziale Ekonomicznym prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, Zarządzanie w biznesie międzynarodowym, Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, Entrepreneurship, Tourim and Hospitality itp. 

 

 

   

 

Obszary badawcze:

  • Zrównoważony rozwój i społeczne odpowiedzialność przedsiębiorstw
  • Raportowanie niefinansowe
  • Rynek energii
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie procesami
 

Kontakt: katarzyna.osiecka-brzeska@ug.edu.pl